Menu
Your Cart

Política de privacitat

Mitjançant aquesta esta Política de Privacitat, SUÏSSA, SLU (en endavant, nosaltres o The Embassy Store) l’informa sobre les dades personals que recollim, com les tractem, i els drets que en relació als mateixos li atorga la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és aplicable.


Normativa aplicable

  1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (d’ara en endavant, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen, i
  2. el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos (d’ara en endavant, “l’RGPD”).

En la siguiente tabla encontrarás enlaces para facilitarte el acceso en los puntos de esta política que sean de tu interés, aunque te recomendamos leerla en su totalidad:

Aquesta Política aplica als visitants d’aquest lloc web (el nostre Web), als usuaris dels serveis que The Embassy Store ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat ‎‎4 d’aquesta Política, i a totes les persones quines dades personals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer al nostre Web o en el context de dits serveis.
L’únic responsable de l’ús de les seves dades personals segons allò indicat a l’apartat anterior és el titular d’aquest Web: Suïssa, SLU (The Embassy Store), amb NRT L-707499-B i domicili social a l’avinguda Meritxell, 31. AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra. Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podrà dirigir-se mitjançant el correu dpd@suissajoiers.com. Addicionalment, si sou a la Unió Europea li interessarà saber que el nostre representant a efectes de protecció de dades és la societat … domiciliada a …, amb qui pot contactar mitjançant els telèfons …, o bé (de preferència) mitjançant el correu … The Embassy Store no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi al nostre Web. És per això que li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les seves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de galetes de cada lloc web que visiti), i que es comuniqui amb dit responsable si té alguna inquietud o pregunta.
En general, és vostè qui, directament, ens proporciona les dades personals —per exemple, quan ens truca per telèfon o completa els formularis que hi ha en aquest Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són: La seva imatge, quan eventualment la recullen les nostres càmeres de videovigilància; Les dades que ens proporcionen tercers (per exemple, una empresa) que reserven o compren productes o serveis de The Embassy Store o d’alguna de les entitats afiliades i associades a The Embassy Store en nom seu; Les fotografies en les que pugui aparèixer dels esdeveniments que organitzem o als quals participem; Les imatges que corresponguin a alguna notícia a la que considerem que l’interès públic i el dret d’informació prevalguin sobre els possibles interessos de les persones quina imatge o altres dades personals es publiquin al nostre Web; Els quatre darrers dígits de la seva tarja de crèdit, que juntament amb l’import de la compra i el número d’operació ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament ja que seran necessaris en el cas que vulgui consultar o revocar l’operació; Les dades de contacte que ens proporcionen els nostres proveïdors de serveis i productes quan actuï com el seu representant comercial o contractual; i Les galetes d’aquest lloc web, sobre les que trobarà més informació a la nostra política de galetes.

Per gestionar les seves reserves o compres per telèfon

Tractem les dades que ens subministra amb relació a la reserva de compra dels nostres productes i serveis (per exemple, quan reservi una peça de joieria o un perfum) per formalitzar la compra o reserva i comunicar-se per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada amb la mateixa, així com per gestionar i emetre documents acreditatius de la reserva o compravenda i de qualsevol comunicació relacionada que sigui necessària per a la formalització de la mateixa. Concretament, podem recollir el número i data de caducitat d’una de les seves targetes de crèdit, juntament al nom del titular i el codi que figura en el revers de dita targeta, a mode de garantia de la reserva i per controlar el frau. Podem utilitzar igualment les dades que ens subministra durant la compra o reserva per gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis o productes contractats, i per extreure estadístiques amb relació a l’interès que despertin aquests i les nostres promocions. La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda o l’acord de reserva del producte o servei que signa en completar la compra o reserva, i el nostre interès legítim en millorar la qualitat dels serveis que li oferim.

Per analitzar la seva valoració dels nostres serveis i l’interès que desperten les nostres campanyes de màrketing, per millorar

Podem tractar les dades que ens proporciona, per exemple, durant la compra o reserva de productes o serveis, per sol·licitar la seva valoració de l’atenció rebuda. També podem extreure estadístiques agregades (això és, quin resultat estadístic no inclogui informació personal de cap tipus) en relació a l’interès que despertin les nostres campanyes de màrketing. La base que legitima aquests tractaments és el nostre interès legítim en millorar la qualitat dels nostres serveis i dels esdeveniments que gestionem o promocionem, així com de les nostres campanyes de màrketing.

Per enviar-li informació, promocions i descomptes del seu interès

Tractem el seu correu electrònic quan se subscriu al nostre servei de newsletter, per informar-lo de novetats, esdeveniments, continguts exclusius, i promocions per què aprofiti al màxim les nostres instal·lacions, serveis i productes. La base legal d’aquest tractament és el seu consentiment, i pugui retirar-lo en tot moment amb l’exercici del seu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política, o a través de l’enllaç que hi ha al peu de cada correu. L’única conseqüència de la retirada del consentiment és que deixarà de rebre la informació que li enviàvem i de poder participar en les promocions, concursos o sortejos reservats als nostres subscriptors.

Per atendre seves sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que ens proporciona en els seus correus electrònics, per telèfon, o a través del formulari de la pàgina de contacte o quan ens sol·licita algun exercici de drets, per atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions amb relació als nostres serveis o amb els drets que té sobre les pròpies dades personals. La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifesta en enviar-nos o en donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal és atendre les seves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim és atendre’l. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos les dades personals que necessitem, no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el seu consentiment quan ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem bloquejades les dades que puguin ser necessàries per gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim en defendre’ns per salvaguardar els nostres drets.

Per controlar l’accés a les nostres instal·lacions, esdeveniments o serveis mitjançant entrades o credencials

Emprem les dades de la seva reserva o invitació i la seva documentació o passaport, i fins i tot un document acreditatiu del seu estat de protecció davant la Covid-19 (això darrer, només si estem obligats legalment a fer-ho), per autoritzar o no el seu accés a les nostres instal·lacions i, eventualment, a les àrees restringides dels nostres esdeveniments o serveis, així com per analitzar i controlar l’ocupació i la logística de les diferents àrees, i vetllar per la seva salut i la seva seguretat (amb la inclusió de la prevenció de la propagació de malalties i el rastreig de contactes de persones afectades per la Covid-19).

Per custodiar i tornar-li objectes que perdi a les nostres instal·lacions

Si ha perdut un telèfon mòbil o qualsevol altre objecte que contingui dades personals, custodiarem dites dades personals fins que el legítim propietari de l’objecte perdut el reclami amb èxit al nostre punt d’atenció al client o, transcorregut un temps prudencial, el lliurarem a les autoritats policials per a que siguin ells qui gestionin dita custòdia i eventual devolució. La base que ens legitima per tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que puguin contenir dades personals és el nostre interès legítim evitar-ne el furt i tornar-l’hi.

Per donar cobertura mediàtica als esdeveniments

Si participa presencialment als nostres esdeveniments, la premsa independent i els nostres propis professionals poden registrar la seva imatge i, en ocasions prèviament acordades, la seva veu, en el context de l’esdeveniment o el lliurament de premis. La base legal d’aquest tractament de la seva imatge és el nostre interès legítim en la cobertura mediàtica dels esdeveniments que organitzem o patrocinem amb el propòsit d’emprar els enregistraments en els seus materials promocionals, inclòs el nostre Web i els nostres comptes a les xarxes socials. No està obligat a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitja, té dret a oposar-se al nostre interès legítim i sol·licitar-nos la retirada del material en el qual se l’identifiqui. Per poder avaluar la seva oposició davant el nostre interès legítim, i en el seu cas retirar immediatament les imatges que l’identifiquen, li sol·licitarem que ens indiqui on les ha vist.

Per promocionar les nostres instal·lacions, productes i serveis

Si ha signat un contracte o un consentiment de cessió de drets d’imatge amb nosaltres, és possible que recollim fotografies o vídeos de les nostres instal·lacions, productes o serveis en els quals se l’identifica, i potser se l’escolti, per a després utilitzar-los en campanyes promocionals o publicar-los en mitjans de comunicació com pot ser la premsa nacional o internacional, el nostre lloc web, o les nostres xarxes socials. Si ha signat un consentiment de cessió de drets d’imatge, li informem que pot revocar-lo en tot moment per a que retirem la seva imatge del nostre web i/o les nostres xarxes, sense que la revocació tingui efectes sobre la difusió de la seva imatge que hagi tingut lloc abans de processar-la. Addicionalment, podem registrar gràficament l’ambient de les nostres instal·lacions per promocionar el nostre local, i els seus productes i serveis i, eventualment, la seva imatge i veu pot aparèixer en dit material gràfic. A diferència d’allò indicat en el paràgraf anterior, en aquest cas la base legal del tractament de les seves imatges és el nostre interès legítim, al qual pot oposar-s’hi en tot moment si considera que resulta contrari als seus propis interessos. Per poder avaluar la seva oposició davant del nostre interès legítim, i en el seu cas la retirada immediat de les imatges que l’identifiquin, li sol·licitarem que ens indiqui on les ha vist.

Per iniciar o mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si representa un proveïdor de productes o serveis, recollim les seves dades de contacte i la seva signatura amb les finalitats de: Gestionar les nostres relacions de tot tipus amb el proveïdor que representa. Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats. Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representa. Els tractaments vinculats a les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagi signat amb el proveïdor que representa i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte que ha signat amb nosaltres.

Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància

Recollim la seva imatge a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns i les pròpies instal·lacions. La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès públic en la seguretat pública, el nostre interès legítim en la seguretat dels nostres establiments, i l’interès legítim de tercers que vulguin demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’un enregistrament.

Per seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fa arribar per gestionar la relació amb els candidats a un lloc de treball a The Embassy Store o a una de les entitats que allotja The Embassy Store, amb la inclusió del procés de recerca, filtrat i emmagatzematge dels CVs dels potencials candidats, el procés de selecció de personal i el procés de contractació. La base de legitimació per als citats tractaments és el seu consentiment, que manifesta en fer-nos arribar el seu CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no tenim un procés de contractació obert o no resulta seleccionat i considerem que pot encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el seu CV per incloure’l en dits futurs processos.

Per garantir el correcte funcionament del nostre lloc web (galetes funcionals)

Emprem galetes funcionals per garantir el correcte funcionament del nostre lloc web. En tractar-se de galetes necessàries per al correcte funcionament del lloc web, el seu ús no requereix que ens doni el seu consentiment exprés, i la base que ens legitima per emprar-les és el nostre interès legítim en poder oferir-li els serveis del nostre lloc web. Pot trobar més informació sobre aquestes galetes a la nostra política de galetes.

Per extreure estadístiques agregades de l’ús que els visitants fan del nostre lloc web (galetes analítiques)

Emprem galetes analítiques o estadístiques per identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar quins continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurem l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que li oferim a través del Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta. En tractar-se de galetes no necessàries, no les utilitzarem fins no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre objectiu de millorar el web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants. Pot trobar més informació sobre aquestes galetes a la nostra política de galetes.

Per enviar-li publicitat directa personalitzada (galetes de publicitat)

Utilitzem galetes de publicitat pròpies i de tercers per enviar-li publicitat personalitzada, nostra o dels nostres socis. En tractar-se de galetes no necessàries, no les utilitzarem fins no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-la no tindrà més efecte que el que la seva visita al nostre lloc web no podrà emprar-se per millorar l’interès de la publicitat que rep. Pot trobar més informació sobre aquestes galetes a la nostra política de galetes.

Per poder utilitzar les galetes de Google

Addicionalment, com a obligació que Google LLC, de la qual Google Ireland Ltd n’és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics i Google Ads, li informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EEUU, i que Google Inc. és part beneficiària dels mateixos. La informació generada per les galetes sobre l’ús d’aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es transmeten a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allà. Si desitja obtenir més informació, pot consultar la pàgina que descriu com utilitza Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als mencionats serveis. Li informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al nostre lloc web per afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google acurtarà la seva direcció IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la seva identitat). Només en casos excepcionals s’envia la direcció IP completa a un servidor de Google en els EUA i s’abreuja allà. Google li garanteix que la direcció IP transmesa pel seu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google. Pot consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com per exemple finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals, i per suposat, amb l’actuació d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.
No cedim a ningú les seves dades personals, llevat que: Sigui vostè mateix qui les sol·liciti. Tinguem l’obligació legal de fer (per exemple, estem legalment obligats a proporcionar còpies de factures al Departament de Tributs i Fronteres del Govern d’Andorra quan així ens ho sol·liciti). Contracti els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris (per exemple, un personal shopper) a qui haguem de lliurar productes o serveis que hagin comprat en nom seu. Siguem corresponsables de la recollida de dades, a fi que, sempre amb el seu consentiment, altres entitats els tractin en nom propi. Aquest és el cas de: Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow - Dublín, Irlanda, que actua com a encarregat de tractament de The Embassy Store per al processament de dades de les galetes que resulta necessari per emprar els seus serveis d’Analytics i Ads, i com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en nom seu conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd en base a l’acord de protecció de dades que dita empresa ubicada a la UE inclou en l’addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, como és el cas d’Andorra, al quals afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les IPs que recullen les galetes. Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple: Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància en base al seu interès legítim en sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis que provin les imatges cedides, i sempre que dit tercer es comprometi per escrit a emprar-les exclusivament per a la denúncia de dit delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis patits, i amb la reducció de la cessió d’imatges a les mínimes indispensables per complir amb la finalitat perseguida. Necessitem que els tractin els nostres proveïdors de serveis, en nom nostre, i sota els terminis i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament. Ens autoritzi expressament a compartir dades recollides per galetes publicitàries amb empreses de publicitat de tercers per publicar els seus propis anuncis als espais destinats a l’efecte en el nostre Web. Som corresponsables de la recollida de les seves dades personals a través de dites galetes, sempre que ho consenteixi, vist que sense el nostre Web dites dades no es recollirien, i les empreses terceres les empren per què dits tercers puguin mostrar anuncis més personalitzats de conformitat als interessos que puguin deduir-se de la seva navegació a Internet. A la nostra política de galetes veurà quines galetes de publicitat li oferim i com configurar-les. Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb allò que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.
The Embassy Store conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que els requereixin i, després, les mantindrem bloquejades durant tot el temps que tardin en prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament del qual es tracti (amb la inclusió de l’obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals). Per exemple: Conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no continguin incidents, i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l’enregistrament que reculli l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l’interessat involucrat que ens la requereixi per acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial. Conservem la seva adreça de correu electrònic amb la finalitat d’enviar-li newsletters mentre no revoqui el consentiment que ens legitima per enviar-l’hi. Quan no tinguem una finalitat legítima per tractar algunes de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es troben en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que en sigui possible la seva eliminació.
Té dret a obtenir confirmació sobre si The Embassy Store disposa o no d’alguna dada personal seva. Li recordem que, quan comparteix dades personals amb altres responsables haurà d’exercir els seus drets directament davant d’aquests responsables, amb el seguiment de les instruccions proporcionades a les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació a les dades que les nostres galetes comparteixen amb Google, li informem que pot instal·lar al seu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i Opera, el complement per no enviar dades de Google Analytics a Google Inc. A continuació, li expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Els seus drets

De conformitat al que disposa la LQPD i l’RGPD, pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets: Accés a les dades personals. Rectificació d’alguna de les seves dades personals, especificant-ne la raó. Supressió d’alguna o la totalitat de les seves dades personals. Limitació del tractament de les seves dades, especificant la raó de la limitació. Oposició al tractament de les seves dades personals. Portabilitat de les teves dades quan la base de legitimació de la seva recollida hagi estat el seu consentiment o un contracte. Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

On i com pot exercir els seus drets

Pot exercir els seus drets: Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita, dirigida a The Embassy Store a la nostra adreça postal indicada a l’apartat 4 d’aquesta política, amb la indicació d’un mitjà de contacte per poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació si així fos necessari. Agrairíem que ens indiqués en el sobre “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que desitja exercir, o un missatge que contingui dita informació, enviat a l’adreça de correu electrònic dpd@suissajoiers.com, amb la indicació al tema Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals. Trobarà dits formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat. En ambdós casos, si no ens fos possible comprovar que és qui diu ser, li sol·licitarem que, vulgui remetre’ns una prova de la seva identitat, i assegurar-nos així de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal. Així mateix, si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’atenció de l’exercici dels seus drets, li informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a tal efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels seus drets

A fi de facilitar-li l’exercici dels seus drets, li recomanem emprar els formularis de sol·licitud que corresponen d’entre els següents: Formulari d’exercici del dret d’accés Formulari d’exercici del dret de rectificació Formulari d’exercici del dret d’oposició (model A, i model B) Formulari d’exercici del dret de supressió Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament Formulari d’exercici del dret a la portabilitat Formulari d’exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades
En facilitar-nos les dades, ens garanteix que les mateixes són exactes i completes. Tanmateix, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de forma que responguin a la seva situació real, i es farà responsable de les dades personals falses o inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud. No ens pot facilitar dades personals d’altres persones a no ser que estigui justificat amb relació als serveis que ens sol·liciti. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar a dits tercers prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que ha de proporcionar als tercers quines dades ens subministra, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i és vostè qui s’ha de fer responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tinguin relació amb les dades personals. En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho s’obliga a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal de dites persones.
Estam totalment compromesos amb la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que du a terme The Embassy Store, hem analitzat el risc que pugui suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzacionals adequades per evitar, en la mesura del possible, l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals, i per assegurar que el nostre personal rebi les oportunes directrius respecte a com ha de tractar les seves dades personals. Hem signat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenent la necessitat que cadascun tingui de tractar dades personals. Restringim l’accés a dades personals a aquells empleats que realment necessitin conèixer-los per realitzar algun dels tractaments mencionats en aquesta política, y els hem format i conscienciat sobre la importància de la privadesa i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la seva informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.
Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o en els nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, li ho notificarem abans que entrin en vigor amb l’enviament d’una notificació o amb la publicació d’un avís prominent en aquest web, i tindrà l’opció d’exercitar els seus drets tal com ho hem informat en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privacitat per saber com protegim les seves dades personals. Si té alguna pregunta sobre aquesta política, no dubti en comunicar-nos-la enviant un correu a dpd@suissajoiers.com.

Última actualització: 10 de maig de 2022